Consulting services can provide valuable insights, strategic guidance, pecialized

1901 Shiloh, Hawaii 81063

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

img
img

Kategoria: Dotacje

Dotacje dla hoteli z Krajowego Planu Odbudowy

W 2024 roku, polski rząd uruchomił rozbudowany program dotacji dla sektora HORECA, mający na celu wsparcie przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych, turystycznych i kulturalnych. Program, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy, oferuje dotacje pokrywające do 90% kwalifikowalnych kosztów przedsięwzięć z maksymalną możliwą kwotą

Read More

Improving satisfaction and retention involve

We pride ourselves on fostering long-term partnerships, focusing on collaborative approaches that empower your team and drive lasting positive change within your organization. Whether you’re a startup seeking guidance or an established business aiming for a transformation, our consultants are

Read More
icon
WE ARE HERE

Tell us about your business we are ready to solve.

Kontakt